SECAP

Kedves Polgármester Kolléga!

Korábbi levelünkben, illetve a májusi közgyűlés előterjesztésében jeleztük, hogy a SECAP dokumentum egyesületi elfogadása után  minden önkormányzatunknak lesz még kapcsolódó feladata:dokumentum elfogadása határozattal, belépés és feltöltés az Európai Polgármesterek Szövetségébe,melyhez természetesen a tervezők is segítséget nyújtanak. Mindezek miatt kérjük, hogy az elfogadó határozatok kivonatait legkésőbb augusztus 31-ig legyetek kedvesek részünkre megküldeni. Újra csatoljuk a közgyűlési előterjesztést, melynek határozat tervezetei tartalmazzák a Veszprém megyei elfogadást és a teljes illetékességi területi elfogadást is. Kérjük, hogy a Veszprém megyei településünk mindkét határozati szöveget fogadja el, a Fejér megyei településeknek természetesen elég a teljes területi határozat elfogadása.
A SECAP dokumentum települési elfogadása és megléte pályázati feltétel lesz a következő években, ezért minden önkormányzatnak fontos, hogy időben megtegye a  szükséges lépéseket.

1. SECAP dokumentum elfogadása

„A BAKONYÉRT” VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET FENNTARTHATÓ ENERGIA ÉS KLÍMA AKCIÓTERV 2019-2030

A BAKONYÉRT” VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET VESZPRÉM MEGYÉT ÉRINTŐ TERÜLETE FENNTARTHATÓ ENERGIA ÉS KLÍMA AKCIÓTERV 2019-2030

A Veszprém Megyei Önkormányzat a TOP 3.2.1-16 kódszámú felhívásra beadott pályázatával elnyerte a lehetőséget, hogy Veszprém megyei településeire elkészíttesse a SECAP dokumentumot. A dokumentumot a MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft. készítette el. Egyesületünk speciális helyzetben van, hiszen területének egyharmada Fejér megyéhez tartozik. Ezért esetünkben elkészült a pályázathoz szükséges, csak Veszprém megyei területünkre szóló stratégia, illetve a tervezőkkel történt külön megállapodásunk értelmében elkészült a teljes illetékességi területünkre kibővített SECAP dokumentum is. A közgyűlésen mindkét dokumentum elfogadásra kerül külön határozattal, így minden település részesedhet majd annak előnyeiből. Mindkét dokumentum letölthető az egyesületi honlapról, azokat a nagy terjedelem miatt kiküldeni nem tudjuk. Az alábbiakban röviden megismertetjük a SECAP programot:
MI A FENNTARTHATÓ ENERGIA ÉS KLÍMA AKCIÓTERV (SECAP)?
A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (angol nevének rövidítése alapján: SECAP) az Európai Bizottság által létrehozott Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének módszertani iránymutatása szerint készülő cselekvési terv, amely a 2030-ig terjedő időszakra jelöli ki a település, illetve településegyüttes által tervezett üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésre, illetve éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló fejlesztéseket.
MIÉRT CÉLSZERŰ SECAP-OT KIDOLGOZNI, ILLETVE ELFOGADNI?
A 2021-2027 közötti tervezési időszakban az energetikai, környezetvédelmi fejlesztésekre a jelenleginél kevesebb olyan pénzügyi forrás áll majd a tagállamok rendelkezésére, amelynek felhasználásáról nemzeti intézmények döntenek (mint jelenleg a TOP, KEHOP, GINOP stb. források esetében). Ez felértékeli a közvetlenül megpályázható európai uniós pályázatok jelentőségét. Ez utóbbiak esetében – legalábbis az energetikai, klímavédelmi tematikájú fejlesztések körében – jelenleg is gyakori elvárás a pályázóktól a SECAP dokumentum megléte, várhatóan a jövőben tovább bővül azon források köre, amelyek esetében ez a kötelezettség fennáll majd.
A hazai intézményrendszeren keresztül megpályázható támogatások esetében várhatóan szintén előnyben részesülhetnek azon települések, amelyek elfogadott SECAP-pal rendelkeznek.
MILYEN KÖTELEZŐ ELVÁRÁSOK ÁLLNAK FENN A SECAP-PAL KAPCSOLATBAN?
Tartalmi követelmény: A dokumentum keretében 40%-os üvegházhatású gáz kibocsátás vállalása elvárás, amelynek céldátuma kötött (2030), báziséve azonban szabadon választható (Veszprém megyei LEADER egyesületek számára készült SECAP-okban egységesen: 2011). Ezen felül ki kell térnie a dokumentumnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás témakörére.
Formai követelmény: A SECAP-ot demokratikusan választott testületnek (települések esetében: települési képviselőtestület) kell elfogadnia. A SECAP elfogadásának „igazolása” úgy történik, hogy az elfogadott dokumentumot fel kell tölteni a Polgármesterek Szövetségének honlapjára. Ennek előfeltétele, hogy a település csatlakozzon a nevezett szövetséghez.

Felülvizsgálatra vonatkozó követelmény: Az elfogadást követően 2 évente be kell számolni az időközben megvalósult fejlesztésekről, 4 évente felül kell vizsgálni a dokumentumban szereplő üvegházhatású gáz kibocsátási leltár tartalmát.
MILYEN KÖTELEZETTSÉGEKKEL JÁR A TELEPÜLÉS CSATLAKOZÁSA A POLGÁRMESTEREK SZÖVETSÉGÉHEZ?
A kötelezettségvállalás kimerül abban, hogy a belépéstől számított 2 éven belül el kell készíteni a SECAP-ot, illetve ezt követően 2 évente be kell számolni az abban megfogalmazott elképzelések megvalósulásáról. Sem tagdíjfizetési kötelezettség, sem bármilyen jogi úton számonkérhető, illetve szankcionálható vállalás nem társul a tagsághoz. Egy önkéntes, kapcsolatrendszer kiépítésére, információhoz való hozzájutásra szolgáló szövetségről van szó.
MI TÖRTÉNIK, HA NEM TELJESÜLNEK A SECAP-BAN VÁLLALT CÉLOK, INTÉZKEDÉSEK?
Semmi. Kizárólag az jár következménnyel, ha a település elmulasztja SECAP-készítési, illetve beszámolási kötelezettségét, de ebben az esetben is legfeljebb az fordulhat elő, hogy megszüntetik az érintett település tagságát a Polgármesterek Szövetségében.

2024 Július

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
 
LEADER pályázatok 2017.

Hírlevél
Név: Az Ön e-mail címe: Civil szervezetek
Önkormányzatok
Vállalkozások
Magánszemély


Email marketing by NeoSoft
Ügyfélkapu

Magyar Államkincstár