Hírek

Monitoring adatszolgáltatási időszaka elkezdődött

2015.03.03. 09:02

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka elkezdődött.

Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeiről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a honlapján a 28/2015. (II.20.) számú és a 29/2015. (II.20.) számú MVH közleményben nyújt tájékoztatást.

Az adatszolgáltatást 2015. március 19-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése az MVH által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, melyről részletes tájékoztató itt olvasható.

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az alábbi módon:

A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személy ügyfélkapus hozzáférését alkalmazva, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfél-azonosító beírásával töltheti ki az ügyfél nevére szóló adatlapot.

A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személyek:

  1. Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor az adatszolgáltatást – amennyiben nem kíván meghatalmazottat vagy technikai közreműködőt igénybe venni – saját nevében is elvégezheti.
  1. Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyek egyetlen törvényes képviselővel rendelkeznek, meghatalmazás létesítése helyett, elsődleges képviselő útján is teljesíthetik monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket, melynek részletszabályairól az 51/2014. (IV. 04.) számú MVH Közlemény rendelkezik.

 

  1. Amennyiben az ügyfél rendelkezik olyan meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, akinek a jogosultsága kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére, akkor ezen meghatalmazott vagy technikai közreműködő jogosult az adatszolgáltatás elvégzésére. A technikai közreműködés igénybevételét az MVH-hoz évente be kell jelenteni.

 

Amennyiben nem rendelkezik az ügyfél olyan meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, akinek a jogosultsága kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére, akkor az ügyfélkapus bejelentkezést követően az MVH elektronikus kérelemkitöltő felületén a „Meghatalmazás kezelés” menü alatt található nyomtatványok alkalmazásával bejelenthet olyan meghatalmazottat vagy technikai közreműködőt, akinek jogosultsága kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére. (A bejelentéshez jelszó szükséges, amennyiben Ön nem rendelkezik a meghatalmazás vagy technikai közreműködés bejelentéséhez szükséges jelszóval, vagy elveszítette vagy elfelejtette jelszavát, a G1040 jelű nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. A meghatalmazásra vonatkozó részletes szabályokat a 128/2013. (VII. 30.) számú MVH közlemény III. fejezet 1. pontjának e) és f) alpontja és V. fejezete tartalmazza.)

Amennyiben az ügyfél már rendelkezik a 3. pont szerinti meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, de más - a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult - meghatalmazott vagy technikai közreműködő igénybevétele vált szükségessé, ezt a módosítást csak a meghatalmazás vagy technikai közreműködés visszavonásával és az új meghatalmazás vagy technikai közreműködés bejelentésével tudja kezdeményezni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meghatalmazást legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtását öt nappal megelőzően postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH bármely szervezeti egységéhez.

Az adatszolgáltatás sikeres teljesítése érdekében kérjük, minél előbb vegye fel a kapcsolatot a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (NAK) falugazdász munkatársaival, akik szakszerű segítséget nyújtanak az elektronikus adatlap benyújtásában.

 Kitöltési útmutató:

 

További kérdéseivel bizalommal fordulhat az MVH Központi ügyfélszolgálatához az ügyfélszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen, a (+36-1) 374-3603 és a (+36-1) 374-3604 telefonszámon, vagy kirendeltségi ügyfélszolgálatainkhoz.

 

Kérdéseit az MVH portálján keresztül a Kérdések menüpontban is felteheti.

2021 Augusztus

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
 
LEADER pályázatok 2017.

Hírlevél
Név: Az Ön e-mail címe: Civil szervezetek
Önkormányzatok
Vállalkozások
Magánszemély


Email marketing by NeoSoft
Ügyfélkapu

Magyar Államkincstár