LEADER 2013 eseményei

Kedves Ügyfeleink!

 

A 2013. július 29-én megjelent a Magyar Közlöny 129. számában A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelet módosítása, mely többek között választ ad a Helyi Akciócsoportok által rendezvények esetében jelzett, hiányzó OTMR adatok miatt eddig ki nem küldött befogadó nyilatkozatok kapcsán felmerült kérdéskörre is.

A Magyar Közlönyben megjelent A vidékfejlesztési miniszter 65/2013. (VII. 29.) az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló VM rendelet:

-           30. §-a alapján: „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység – a (2) bekezdésben és a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – előzetes helyszíni szemle nélkül, az ügyfél saját felelősségére, a pályázat befogadását megelőzően is megkezdhető.”

-          31. §-a alapján: A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: [A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – mellékelni kell a következő dokumentumok egyszerű másolatát:] „d) a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot.”

-          32. §-a alapján: A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki: „24. § (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított 6. § (4) bekezdését, 14. § (2) bekezdés d) pontját, a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. (2) E rendeletnek a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel hatályon kívül helyezett 14. § (1) bekezdés e) pontját a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.”

-          33. §-a alapján: Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (1) bekezdés e) pontja.

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Irányító Hatóság közleményében a mai napon 20:00 órai hatállyal felfüggesztette a pályázatok benyújtási lehetőségét a gazdaságfejlesztésre irányuló projektek kapcsán.

Amennyiben a források felhasználása kapcsán változás következik be, maradéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

Üdvözlettel:

 

                    Munkaszervezet

Feltöltve: 2013. június 24.

Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmüket a 35/2013 (V.22.) VM rendelet 14.§ (1) e) pontja alapján minden nem ingatlan tulajdonos ügyfél köteles hozzájárulási nyilatkozatot benyújtani (Lásd honlapon letölthető minta alapján) a beszerzésre kerülő mindenféle eszköz (kisméretű, mobil eszközökre is) tárolási helyével és rendezvény megvalósítási helyével kapcsolatban. E nyilatkozat hiányában a kérelem elutasítására kerül.

Továbbá felhívjuk a figyelmüket, hogy a főlapon a 9. adatblokkban az ügyfél által számított igényelt támogatás összege mezőben az áfa köteles ügyfelek is bruttó összegeket jelöljenek be.

Feltöltve:2013 június 20.

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a HBB határozatok kiküldése 2013.06.21-én pénteken reggel 8 órától kezdődik. Minden ügyfél egyenként emailben kapja meg a határozatát, melyet ezt követően javaslunk a lehető legrövidebb időn belül felcsatolni az IIERbe, valamint beírni a határozat számát is. Kérjük, hogy ezután véglegesítsék a pályázatot (ha már teljes) és nyomtassanak KR dokumentumot is (melyet hétfőn behoznak nekünk záradékolásra).Az IH tájékoztatása alapján a hétvégén még módosíthatnak az anyagon, azonban ez azt jelenti, hogy a sorrendben hátrébb kerülnek.
Várhatóan az IH legkésőbb hétfő folyamán lezárja a felületet, tehát csak az addig véglegesített (és KR dokumentummal rendelkező) pályázatok maradnak versenyben!

Jó munkát kívánunk!
Üdvözlettel:
                      Munkaszervezet

Feltöltve: 2013.06.20.

LEADER 2013 pályázat chek lista
Kedves Pályázók!

 


Összefoglaltuk Önöknek, hogy mely anyagokat szükséges becsatolni a pályázat benyújtásához az elektronikus felületre.
1.      A LEADER Intézkedési tervben, az érintett intézkedésben szereplő csatolandó dokumentumokat szkennelt formában fel kell tölteni a felületre. (Első körben „A BAKONYÉRT” Egyesülethez benyújtott projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok)
2.      A 35/20213 (V.22.) VM rendelet 14. §-ban foglaltakat.
Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló  91/2013. (VI.06) MVH közleményhez (Jogcímkód: 6.463.05.01)
3.      A HBB ülést követő napon (2013.06.21-én) az ügyfél által megadott értesítési módon megküldjük a HBB döntést tartalmazó dokumentumot (támogató nyilatkozat), melyet csatolni szükséges az anyaghoz, valamint a határozat számát az elektronikus felületen a 7. pontban feltüntetni.
Az elektronikus felület használatához ismertetőt a 91/2013. (VI.06) MVH közlemény 2. számú mellékletében találnak.

Feltöltve: 2013.06.19.

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatásul közöljük, hogy a LEADER első körös beadásra kb. 100 db pályázat érkezett be, mintegy 200 m Ft túligényléssel. Ez azt jelenti, hogy már az első körben is sok forráshiányos pályázattal lehet majd számolni. Mindezek miatt felhívjuk a figyelmüket, hogy az időbeni sorrend figyelése (FIFO elv)  az elektronikus rögzítés véglegesítésétől számít, tehát a pályázatok elbírálása ez alapján történik. Készítettünk egy word alapú pályázati segédlapot, melyen előre lehet dolgozni, hogy  megkönnyítsük a munkát (LEADER pályázati kiírás 2013 ikonra kattintva az űrlapok között letölthető).
A támogató/elutasító határozatok kiküldése 2013.06.21-én várható (emailben vagy postai úton, ki hogy kérte a projekt adatlapon).
A 2. körre beadni szándékozók figyelmét felhívjuk, hogy csak saját kockázatra tudnak beadni pályázatokat, ugyanis lehetséges, hogy a beadást az Egyesület a június 20-i ülés után felfüggeszti!
 

                                                                                             Üdvözlettel:
                                                                                                           Munkaszervezet

Feltöltve: 2013. június 14.

Megjelent! A 91/2013. (VI.06.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

Megtekintés...

Feltöltve: 2013. június 7.

FONTOS!

A 2013. évi LEADER támogatási kérelem a korábban rögzítet meghatalmazások közül csak azokkal lesz beadható, amelyek minden jogcímre kiterjedőek. Ha az ügyfél csak a korábbi évek LEADER támogatására vonatkozó meghatalmazással rendelkezik, akkor a 2013. évi beadáshoz egy újat kell rögzíteni, amely már konkrétan a „LEADER 2013” jogcímre ( a meghatalmazás rögzítése felületen a 6. pontban van külön ilyen jogcím) fog vonatkozni.
A korábban LEADER jogcímre rögzített meghatalmazások, amelyek nyilvántartásunk alapján nincsenek lezárva, továbbra is alkalmasak LEADER kifizetési kérelem beadására, ahhoz nem kell újat rögzíteniük. A meglévő meghatalmazások a támogatási kérelem beadását nem, viszont a kifizetési kérelem benyújtását tartalmazzák eljárási cselekményként.
2013- évi LEADER TK beadásánál technikai közreműködők nem lesznek.

 

Feltöltve:2013. június 4.

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013 – ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.  Letölthető...

LEADER rendelet kihirdetési engedélyezésének elhúzódása miatt, IH vezetői döntés alapján a pályázat benyújtási időszak június 3. helyett június 17-én kezdődik annak érdekében, hogy a kihirdetést követően rendelkezésre álljon a tervezett felkészülési idő . A pályázatokat változatlanul forráskimerülésig de legkésőbb augusztus 31-ig lehet majd benyújtani.

 

Feltöltve: 2013. május 10.

A Helyi Bíráló Bizottság összetételéről, működéséről Bővebben...

 

Feltöltve: 2013. május 10.

 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet tervezet megtekinthető...

 

Feltöltve: 2013. május 6.

2021 Augusztus

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
 
LEADER pályázatok 2017.

Hírlevél
Név: Az Ön e-mail címe: Civil szervezetek
Önkormányzatok
Vállalkozások
Magánszemély


Email marketing by NeoSoft
Ügyfélkapu

Magyar Államkincstár