LEADER 2011 események
Tisztelt Ügyfeleink!
 
Egyesületünk irodája 2012. március 24-én zárva tart, de munkatársaink telefonos ügyfélszolgálatot tartanak.
Megértésüket köszönjük!
                                                                                                                Feltöltve: 2012.03.23.
 
 
MEGJELENT!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2012. (II. 10.) számú közleménye Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2012. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól. Az adatszolgáltatást 2012. február 13. és március 12. közötti időszakában kell az érintett ügyfeleknek elvégezni.
Bővebben...
                                                                                                                           Feltöltve: 2012. február 15.

 
Tisztelt Ügyfeleink!
 
A hiánypótláshoz szükságes formanyomtatványok a 149/2011. (IX. 20.) számú módosított MVH Közleményben megtalálhatóak.
Letöltés...
                                                                                                               Feltöltve:2012. február 1.
Tisztelt Ügyfeleink!
 
2011. december 27. és 30. között Egyesületünk Munkaszervezete telefonos és e-mailos ügyeletet tart.
Megértésüket köszönjük!
                                                                                                                                        Feltöltve: 2011. december 20.
Újra aktív a LEADER elektronikus benyújtó felület!

Újra aktív a LEADER elektronikus benyújtó felület!Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet módosítása, melynek értelmében változott az EMVA IV. tengelyhez kapcsolódó LEADER pályázatok benyújtási időszaka. A benyújtási időszak meghosszabbítása lehetőséget biztosít az ügyfeleknek arra, hogy a hibásan benyújtott pályázatokat módosítsák, a hiányosan feltöltött dokumentumokat pótolják, vagy akár új pályázatot nyújtsanak be, ennek eredményeként nagyobb esélyük legyen az igényelt forrás elnyerésére.
A rendelet módosításának értelmében a pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-től december 5- én 18:00 óráig kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) benyújtani elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül, az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon.
A zökkenőmentes benyújtás érdekében célszerű a pályázatokat beadási időszak első felében feltölteni és beadni az ügyfélkapun keresztül.
A támogatás részletes feltételeit a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet tartalmazza.
                                                                                                                                                   Feltöltve: 2011.november 29.
Tisztelt Ügyfeleink!

Megjelent a MAGYAR KÖZLÖNYBEN a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról.
Bővebben...
                                                                                                                      Feltöltve: 2011. november 25.
November 29. és december 5. között lehet beadni a LEADER pályázatokat!

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) soron kívül módosította a LEADER pályázatok beadásáról szóló rendeletet, hogy azok is benyújthassák kérelmeiket, akik az elektronikus rendszer túlterheltsége miatt november 15-én ezt nem tudták megtenni. November 29. és december 5. között 7 napjuk lesz az érintetteknek a pályázatok feltöltésére.
Bővebben...
                                                                                                   Feltöltve: 2011. november 24.
AZ ÚMVP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGÁNAK 124/2011 (XI. 16.) KÖZLEMÉNYE
A LEADER pályázat benyújtási határidő újbóli megnyitásáról
 
Az Irányító Hatóság mindent elkövet annak érdekében, hogy az ügyfelek ne szenvedjenek hátrányt az elektronikus rendszer lelassulásából eredően. Az Irányító Hatóság ezért soron kívül intézkedik a Rendelet módosításáról, amely lehetővé teszi a pályázati benyújtást a módosítás hatálybalépését követően 7 naptári napig terjedő időtartamra.
Bővebben...
                                                                                                                         Feltöltve: 2011. november 16.
A vidékfejlesztési miniszter 98/2011. (X. 28.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Letöltés...
                                                                                                                                                      Feltöltve: 2011. 11. 02.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 119/2011 (X.21.) ÚMVP IH közleményt a LEADER pályázat benyújtási időszakának meghosszabbításáró
Letöltés...
                                                                                                                Feltöltve: 2011.10.21.
Egyesületünk 2011. október 18-án tájékoztató fórumot tartott,az előadás anyaga
Letölthető...
                                                                                                  Feltöltve: 2011. 10.19.
Egyesületünk elkészítette a beérkezett projektek alapján az összesített statisztikai táblázatokat:
 
Kis értékű projektek statisztikája         Letöltés...
Normál projektek statisztikája         Letöltés...
                                                                                                                                              Feltöltve: 2011. október 14.
Tisztelettel meghívjuk az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
szervezésében LEADER szakmai fórumunkra,
melynek  időpontja: 2011. október 18. kedd, 16 óra
helyszíne: Polgármesteri Hivatal Zirc, emeleti tanácsterem (Zirc, Március 15. tér 1.)
Meghívó...
                                                                                                             Feltöltve: 2011. október 11.
 
90/2011. VM rendelet módosította a  Leader rendeletet, így  helyi termék fogalmát is.
10. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, elõállított termék,vagy a LEADER Helyi Akciócsoport által – az adott célterületében – helyi termékként meghatározott hagyományos termék;”
(2) Az R3. 11. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérõen az önálló tevékenységet végzõ magánszemély természetes személynek, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló VM rendeletben meghatározott falusi szálláshelyet üzemeltetõ természetes személynek nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követõen az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.”
                                                                                                                                                      Feltöltés: 2011. október 10.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 157/2011. (IX. 28.) számú KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás
keretében nyújtandó támogatások vonatkozásában a benyújtási időszak kezdetéről
Letöltés...
                                                                                      Feltöltve: 2011. szeptember 28.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2011. (IX. 28.) számú KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás
keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX.20.) MVH
közlemény módosításáról
Letöltés...
                                                                                                      Feltöltve: 2011. szeptember 28.
2011. szeptember 26-án megtartott fórumon előadás anyaga
Letölthető...
                                                                                                          Feltöltve: 2011. szeptember 27.
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy irodánk szeptember 23-án LEADER továbbképzés miatt zárva tart. Szíves megértésüket kérjük!
                                                                                                         Feltöltve: 2011. szeptember 19.
 
149/2011. (IX. 20.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirő
Letöltés...
                                                                                                          Feltöltve: 2011. szeptember 21.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy irodánk szeptember 23-án LEADER továbbképzés miatt zárva tart. Szíves megértésüket kérjük!
                                                                                                 Feltöltve : 2011. 09. 16
Útmutató a Bakonyi nonprofit szervezetek célszerínti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése pályázat feltöltéséhez!
Letöltés...
                                                                                               Feltöltve: 2011. 09. 15.
Információ pályázat feltöltéséhez!
Bővebben...
 
A Z ÚMV P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 1 0 6 / 2 0 1 1 ( V I I I . 2 5 . )
K Ö Z L E M É N Y E
a LEADER Pályázati felhívás módosításához
Letöltés...
                                                                         Feltöltve: 2011. 08.29.
Fórum időpontok!
2011. augusztus 15. Bodajk  Meghívó
2011. augusztus 17. Zirc   Meghívó
2011. augusztus 24. Herend    Meghívó
 
                                                                                                      Feltöltve: 2011. 08. 09.
                                                                                                       Frissítve: 2011. 08. 14.
Megalakult a Helyi Bíráló Bizottság!
Tisztségviselők:
Bajkai János Ferenc - HBB elnök
Léber Ferenc - HBB alelnök
Jánszky Lajos László - HBB tag
Almádi István - HBB tag
Encz Ilona - HBB tag
Bodor Dezső Károly - HBB tag
Ambrus Árpád - HBB póttag
Mészáros László - HBB póttag
 
                                                                                               Feltöltve: 2011. 08. 10.
Megjelentek a LEADER pályázatok!!
Letöltés...
Kitöltési útmutató...
                                                                                            Feltöltve:2011. 08. 05.
Pályázati felhívás- Célterület adatlapok
 
Helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra jutásának támogatása
Mikro kis és középvállalkozások létrehozása és fejlesztése
Lókút faluközpont-belső terek felújítása
Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megorzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása,fejlesztése
Meglévő és új bakonyi turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése, fejlesztése
Kis értékű bakonyi rendezvény
Bakonyi nonprofit szervezetek célszerínti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése
Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok támogatása
Műemlék építmények megóvása-felújítása
Helyi márka kialakítása a Bakonyban
Összes célterület adatlap
LEADER kritériumok
                                                                                                                                                   Feltöltve: 2011. 08.04.
 
Pályázati felhívás Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a helyi vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének  végrehajtásához
Letöltés...
                                                                                                                                   Frissítve :2011.08.17.                      
                                                                                                             Feltöltve:2011.08.04.
A Helyi Bíráló Bizottság működésének eljárásrendje
Letöltés...
 
                                                                                                                                             Frissítve: 2011. 08.17.                  
                                                                                                                           Feltöltve: 2011. 08.04.
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 99/2011 (VIII/2.) közleménye
Az ÚMVP LEADER fejezetéhez tartozó Pályázati Felhívásról, valamint a Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendjéről
 
Letöltés...
                                                                                                  Frissítve: 2011.08.17.
                                                                                                Feltöltve:2011.08.04.
 
Hatályba lépett a LEADER-rendelet

A július 29-én megjelent VM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. tengelyes forrásainak felhasználását szabályozza.A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szól.
 
LETÖLTÉS...
                                                                                                                         Feltöltve:2011. augusztus 2.

2021 Augusztus

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
 
LEADER pályázatok 2017.

Hírlevél
Név: Az Ön e-mail címe: Civil szervezetek
Önkormányzatok
Vállalkozások
Magánszemély


Email marketing by NeoSoft
Ügyfélkapu

Magyar Államkincstár